حل تمرین در زمینه ی الگوریتم های بهبود حافظه ای Astar

حل تمرین در زمینه ی الگوریتم های بهبود حافظه ای ASTAR

ادامه مطلب

Memory Bounded Hueristic Search

Memory Bounded Hueristic Search

ادامه مطلب

حل مسائل روش های جستجوی آگاهانه

حل مسائل جستجوی آگاهانه

ادامه مطلب

روش های جستجوی آگاهانه

روش های جستجوی آگاهانه

ادامه مطلب

حل مسائل روش های جستجوی غیرآگاهانه

حل مسائل روش های جستجوی غیرآگاهانه

ادامه مطلب

روش های جستجو

 

بررسی روش های جستجوی هوشمند و غیر هوشمند

ادامه مطلب

تقدیم به استاد کارو لوکس

 

تقدیم به استاد همیشه ماندگار دکتر کارلو لوکس

ادامه مطلب